Blog

Dobrý den,

dovolujeme si Vás pozvat na veletrh Aquatherm Praha (19. – 22.4.2022), kde Vám v našem stánku rádi představíme absolutní novinku českého a slovenského topenářského trhu – NRG FiberFlex Pro potrubí s alarm systémem.
Tento flexibilní plast do max. 115 °C je nově na základě požadavků dodavatelů tepla k dispozici i s alarm systémem.
Doplňujeme tak systém hybridních sítí a nic už tedy nebrání spojení plastových a ocelových potrubí.
Navíc na našem stánku najdete i výměníkové stanice PEWO, které jsou v celé výkonové škále izolované PUR izolací.
Věříme, že tyto efektivní řešení pomohou snížit emise CO2 i spotřebu primárních zdrojů.

 

Na veletrhu nás najdete na stejném místě jako v roce 2022, v hale číslo 3, stánek 346.

 

Účast na akci je zdarma, stačí vyplnit registrační formulář (https://aquatherm-praha.com/vstupenky/), kde najdete všechny potřebné informace. Naše číslo partnera je: 2233460.

 

U dobré kávy Vás rádi seznámíme s kompletním seznamem našich novinek.

 

Těšíme se na Vás!

Tím NRG flex

Vážení obchodní partneři,

chceme Vás ujistit , že i navzdory omezením, která souvisí s výskytem nového koronaviru a onemocněním COVID-19, děláme vše proto, aby bylo možné společně připravovat a úspěšně realizovat plánované projekty.

I když jsme z preventivních důvodů, až do odvolání pozastavili osobní setkání, je Vám celý tým NRG flex k dispozici na telefonu, emailech, případně na videohovorech (stačí se ozvat a pošleme Vám pozvánkou link na teams – není potřebné nic instalovat).

 

Chceme Vás ujistit, že máme zabezpečenou dostupnost potrubí a tvarovek, tak jak je obvyklé. Omezení v logistice se nám zatím díky našim speditérům, daří ve velké míře překonávat a z většiny závodů dodávame v obvyklých termínech.

 

Neváhejme využít tento čas na přípravu projektů a studií. Rádi Vám je pomůžeme připravit a nabízíme možnost konzultací.

 

Přejme si, aby situacie s omezeními trvala co nejkratší dobu a budeme se snažit v rámci možností o to, abychom přispěli ke zlepšení situace.

 

Tešíme se na brzké setkání s Vámi a přejeme Vám a Vašim blízkým hodně zdraví.

 

Spolu to zvládneme!

 

Váš tým NRG flex

Rádi bychom vás tentokrát informovali o aktuálně realizovaném projektu rekonstrukce rozvodů tepla v obci Istebné, nedaleko Dolního Kubína na Slovensku.

První nápad realizace rozvodů v Istebné byl ve spolupráci projektanta a našich techniků nastíněn již před několika lety při přípravě projektové dokumentace pro investora a provozovatele kotelny a rozvodů. Již tehdy jsme zvažovali realizaci rozvodů v hybridním provedení – kombinace plastového flexibilního potrubí doplněná v dimenzích nad DN100 o ocelové předizolované trubky.

Jsme rádi, že se tento záměr podařilo dostat do realizace a brzy bude v Istebné efektivnější vytápění a opět vše na svém místě. Výměna rozvodů tepla je přece jen poměrně velký zásah do života obyvatel, a je také spojena s určitými omezeními. Realizace se v těchto dnech už snad dostává do finální fáze.

O co se tedy jedná?

Jedná se o kompletní rekonstrukci vnějšího potrubního rozvodu otopné vody pro vytápění a přípravu teplé vody pro občanskou a bytovou vybavenost: Obnova potrubní sítě CZT v obci Istebné.

Stav před rekonstrukcí

Vnější předizolovaný potrubní rozvod byl veden z kotelny pro jednotlivé bytové objekty a objekty občanské vybavenosti. Ocelový potrubní rozvod sloužil pro distribuci tepla pro ústrední vytápění (ÚT) (přívodní a vratné potrubí) a distribuci teplé vody (TV) s cirkulací.

Stávající čtyřtrubkový rozvod byl uložen a veden v teplovodním kanálu, kde bylo potrubí uchyceno na ocelových závěsech, konzolách a stojkách pomocí ­třmenů či objímek. Potrubí a jeho tepelná izolace byly poškozeny dlouhodobým provozem přesahujícím jeho technickou životnost.

Napojených je 24 bytových domů, dva objekty svobodárny, mateřská škola, základní škola, jídelna a dětský domov.

Navrhovaný stav po rekonstrukci

Úprava rozvodu na dvoutrubkové provedení, v napojených objektech budou osazeny kompaktní předávací stanice a příprava TV bude probíhat přímo v místě spotřeby.

Výpočtový teplotní spád pro ÚT

 • primární strana 72,5/57,5 °C
 • sekundární strana 70,0/45,0 °C

Na hlavní trase byly navrženy dimenze potrubí DN200 a DN150, které budou realizovány v ocelových předizolovaných trubkách. Všechny ostatní dimenze od DN100 po DN25 budou v plastovém předizolovaném provedení.

Průběh rekonstrukce

Případová studie použití plastového flexibilního potrubí namísto ocelového potrubí

Mnoho investorů, projektantů a realizátorů stojí před otázkou, jak co nejefektivněji provést výměnu dosloužilých rozvodů tepla. Dnes existují i dotační možnosti, které toto rozhodnutí ještě urychlují. Při výměně často až 40letých rozvodů, které se budovaly jako klasické kanálové rozvody, se již léta využívají ověřená bezkanálová ocelová předizolovaná potrubí, pro teplou vodu často už i flexibilní plastová předizolovaná potrubí. Stávající kanál se otevře, staré dosloužilé potrubí se vyjme a následně se umístí do pískového lůžka nové ocelové předizolované potrubí.

Je ale toto řešení jediné možné a je nejefektivnější?

Když si vezmeme běžné provozní parametry městských rozvodů, kde se teplota média pohybuje kolem 90–95 °C, s určitou bezpečnostní rezervou okolo 100–105 °C, tak dosud na trhu nebyla kromě ocelového potrubí alternativa. Běžná plastová flexibilní potrubí mají maximální krátkodobé zatížení 95 °C. Představením nového revolučního systému NRG FibreFlex Pro se ale situace změnila. Potrubí NRG FibreFlex Pro jsou určena pro rozvody s teplotou média až do 115 °C a tlak 10 či 16 bar na vyžádání. To zcela mění situaci a možnosti využití flexibilních plastových potrubí při realizacích rozsáhlých rekonstrukcí rozvodů tepla na vytápění. Pro distribuci teplé vody je k dispozici potrubí NRG FibreFlex zatížitelné do 95 °C a 10 bar v dimenzích až do d160 ve flexibilním provedení.

Specifikace potrubí NRG FibreFlex Pro

Potrubí skupiny NRG FibreFlex Pro jsou zpevněné plastové trubky pro médium izolované polyuretanovou pěnou na bázi cyklopentanu s vnějším jemně korugovaným pláštěm z LLD-PE. Zpevněná plastová trubka pro médium sestává z následujících vrstev:

Inovativní řešení FibreFlex Pro předizolovaného systému s termoplasticky zesílenou médiovou trubkou

Termoplasticky zesílené médiové trubky (TRS) byly původně vyvinuty pro aplikace flexibilního předizolovaného potrubí ve východní Evropě, kde musí odolávat požadavkům tamních sítí:

 • vyšší tlak;
 • vyšší teploty;
 • větší dimenze.

Velice pevná síťka z aramidového vlákna umožňuje médiové trubce, aby odolala požadovanému tlaku, aniž by se zvětšila tloušťka stěny trubky.

1 – PE-Xa médium trubka, 2 – vysokoteplotně odolná adhezivní vrstva, 3 – síťka z aramidového vlákna, 4 – vysokoteplotně odolná adhezivní vrstva s kyslíkovou bariérou, 5 – ochranná vrstva trubky pro médium , 6 – polyuretanová izolace, 7 – LDPE plášť s difuzní bariérou

Díky vynikajícím vlastnostem aramidových nití s vysokou pevností může tenká výztužná síťovina přenášet vysokotlaké zatížení.
To umožňuje vyvinout mé­diové trubky s velkým průměrem, mnohem tenčí tloušťkou stěny a vyššími
provozními tlaky ve srovnání s konvenčními jednovrstvými PEX trubkami.

Máme k dispozici mnoho úspěšných realizací a případových studií přímo od výrobce, který již zrealizoval pokládku více než 10 000 km potrubí se zesílenou ­médiovou trubkou. Nás ale zajímalo, jak to vypadá v našich domácích podmínkách. Vzali jsme si tedy tendrové podklady na výměnu rozvodů v jednom městě, kde bylo požadováno ocelové předizolované potrubí, a ve spolupráci s projektantem a generálním dodavatelem jsme vypracovali alternativní řešení v hybridním provedení = větší dimenze jsme nechali v oceli a pro menší jsme použili plastové předizolované potrubí. Podívejme se na to blíže.

Konstrukce trubky

Potrubí skupiny NRG FibreFlex jsou zpevněné plastové trubky pro médium izolované polyuretanovou pěnou na bázi cyklopentanu s vnějším jemně korugovaným pláštěm z LLD-PE. Zpevněná plastová trubka pro médium se skládá z následujících vrstev:

 1. médium trubka PE-Xa
 2. vysokoteplotně odolná adhezivní vrstva
 3. síťka z aramidového vlákna (nosná vrstva)
 4. vysokoteplotně odolná adhezivní vrstva
 5. kyslíková bariéra
 6. ochranná vrstva trubky pro médium
 7. polyuretanová izolace
 8. LDPE plášť, při FibreFlex Pro s difuzní bariérou

Pro potrubí skupiny NRG FibreFlex jsou trubky pro médium k dispozici ve dvou provedeních:

 1. NRG FibreFlex pro maximální teplotu 95 °C a tlak 10 barů dle klasifikace EN15632-2;
 2. NRG FibreFlex pro maximální teplotu 115 °C a tlak 10 barů (případně 16 barů na vyžádání).

Obě trubky pro médium používají tytéž materiály PE-Xa a aramid. Rozdíl je jenom v použitém množství aramidu a použitých materiálech v adhezivní vrstvě.

Dlouhodobá hydrostatická pevnost

Zkoušky hydrostatického tlaku se konaly dle ISO 1167-1 a -2 s maximální testovací teplotou 115 °C pro NRG FibreFlex a 125 °C pro NRG FibreFlex Pro. Dlouhodobá hydrostatická pevnost byla určena standardní metodou extrapolace podle EN ISO 9080.

Na základě výsledků všeobecné rovnice selhání a bezpečnostního faktoru 1,5 mají NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro životnost přes 50 let při 80 °C a 10 barech.

Využití dotace z programu OP PIK – Obnovitelné zdroje energie (OZE5)

Budou podpořeny

 • projekty na vyvedení tepla ze stávajících BPS do místa spotřeby
 • projekty výstavby a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkových stanic (včetně výměníkových stanic)

NOVĚ je možné podpořit i zdroje pobírající zelený bonus za KVET (t.j. i zdroje uvedené do provozu v roce 2013, kde byl v předchozí výzvě zakázán souběh provozní a investiční podpory).

Je možné podpořit náklady na vyvedení tepla – výkopy, teplovod, výměník, spalinový výměník, kotel na biomasu, měření a regulace. Není možné podpořit zařízení, ve kterém bude teplo zužitkováno (sušárna).

 • Alokace: 640mil. Kč z toho limitně do 25mil na vyvedení tepla z BPS a 75mil na výtopny na biomasu
 • Příjem plných žádostí: 02.09.2019 – 31.03.2020
 • Realizace projektu: nejpozději do 3 let od ukončení příjmu žádostí
 • Míra podpory: v případě vyvedení tepla z BPS je 50 % a 45 % pro malý a střední podnik
 • Míra podpory: v případě výtopen na biomasu je 80 % a 70 % pro malý a střední podnik
 • Výše dotace: 250 tis. – 100 mil. Kč
 • Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty všech velikostí a podnikatelé v zemědělství (vyvedení tepla z BPS), v případě zájmu obcí je vhodná obecní s.r.o.

Přehled projektu

V roce 2015 stál estonský dodavatel tepla, Järvakandi Soojus, před výzvou, jak zrekonstruovat existující rozvody tepla z 2MW plynového kotle, který byl napojen na odpadové teplo z blízké továrny na výrobu skla. Protože stávající rozvody tepla byly na konci životnosti, rozhodl se, že je v rámci projektu rekonstrukce tepelného hospodářství vymění.

Výzva

Stávající tepelné rozvody byly řešeny v nadzemním provedení, přímo přes celý areál závodu. Nové před­izolované potrubí se však mělo instalovat pod zem. Také trasování se změnilo – mělo směřovat kolem celého závodu a procházet oblastí s intenzivním provozem kde projíždí až 30 kamionů denně, které dováží suroviny potřebné pro nepřetržitou výrobu. To si vyžadovalo instalaci 1400 m flexibilního předizolovaného potrubí DN125 za dobu kratší než jeden týden. S použitím běžného ocelového předizolovaného potrubí by byla takováto realizace nesmírně náročná. Lokální montážní firma odhadla harmonogram na čtyři týdny.

Parametry tepelné sítě

 • Provozní teplota: 85–95 °C
 • Provozní tlak: 4 bary
 • Délka potrubí: 1400 m

Řešení

Je všeobecně známo, že plastové předizolované potrubí umožňuje výrazně rychlejší montáž v porovnání s ocelovým předizolovaným potrubím. Díky dodávce v kotoučích nebo na bubnech je možné dodat na stavbu dlouhé kusy potrubí, které je možné položit do výkopu s minimem spojů. Běžné plastové předizolované potrubí by ale nebylo možné použit kvůli vyšší provozní teplotě. Na to, aby bylo možné tento projekt realizovat, a dodržet krátkou dobu instalace a omezení ve výrobě, bylo použito inovativní řešení plastovým předizolovaným potrubím s termoplastickou výztuží NRG FibreFlex Pro, protože bezpečně plní potřebné parametry a dobře snáší vyšší provozní teplotu a tlak.

Společnost NRG flex, s.r.o., připravila pro rok 2019 řadu novinek. Jako zástupci rakouského výrobce Radius-Kelit infrastructure představí tento rok novinku – škálu flexibilních předizolovaných potrubí, která je možné použít k realizaci řady různých projektů. Paleta potrubí od standardních 95 °C / 6 bar přes 95 °C / 10 bar po prémiové 115 °C / 10–16 bar, dokáže nahradit ocelová potrubí v části tepelných sítí, což je zajímavé pro všechny, kteří s předizolovaným potrubím pracují. Na současnou nabídku společnosti NGR flex s.r.o. a novinky, které společnost plánuje představit, jsme se v následujících řádcích zeptali jednatele společnosti, pana Ing. Roberta Štefance.

Pane inženýre, zkusme v krátkosti několik slov o Vaší společnosti?

Společnost NRG flex je na trhu Slovenska a v České republice aktivní od roku 2010 a v tomto roce se jí podařilo výrazně rozšířit svou nabídku flexibilních před­izolovaných potrubí. Za toto období se jí podařilo ­zrealizovat stovky úspěšných projektů a výměn rozvodů tepla ve městech. Aktuálně je možné dodat před­izolovaná potrubí na realizaci celé škály projektů.

 

Novinkou letošního roku je Vaše zastoupení společnosti Radius-Kelit infrastructure pro Slovensko a Českou republiku. Co všechno představíte Vašim partnerům či potenciálním novým odběratelům v tomto roce?

Kromě našeho celého ověřeného sortimentu, chceme na trhu představit naši novinku, kterou se výrazně rozšiřuje celá škála flexibilních předizolovaných ­potrubí od rakouského výrobce Radius-Kelit Infra­structure.

NRG HeatFlex max. 95 °C / 6 resp. 10 bar, s trubkou pro médium PE-Xa

NRG FibreFlex max. 95 °C / 10 bar, s trubkou pro médium PE-Xa se síťkou z aramidového vlákna

NRG FibreFlex Pro max. 115 °C / 10 resp. 16 bar, s trubkou pro médium PE-Xa se síťkou z aramidového vlákna

 

O jaká potrubí se jedná?

Základní skladba potrubí je médium trubka PE-Xa nebo PE-Xa doplněná o síťku z aramidového vlákna, polyuretanovou izolaci s lambdou 0,0210 W·m

NRG HeatFlex do 95 °C / 6 bar a 10 bar pro teplou vodu je léty ověřené potrubí, které splňuje požadavek na ­realizaci běžných projektů.

NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro jsou prémiová potrubí, která mají trubku pro médium z PE-Xa doplněnou o síťku z aramidového vlákna, která dodává potrubí při nižší tloušťce stěny výrazně lepší parametry a lze je použít na teplou vodu (spojování lisovanými nerezovými spojkami) do teploty 95 °C / 10 bar nebo na vytápění a jiné aplikace až do 115 °C /10 resp. 16 bar.

U těchto potrubí jsou díky menší tloušťce stěny trubky pro médium nižší tepelné ztráty při stejném plášti, díky větší tloušťce izolace. Také má tenčí stěna trubky pro médium pozitivní vliv na ohebnost potrubí a tím i minimalizaci potřeby použití kolen.

Potrubí NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro dokáží v dimenzích pod DN150 nahradit ocelová předizolovaná potrubí a tím výrazně zefektivnit výstavbu nebo rekonstrukce tepelných sítí. Délky potrubí jsou 80 až 400 m dle dimenzí, minimalizují počet spojů a tím zrychlují a zefektivňují výstavbu. Jelikož není nutné dělat spoje každých 12 m a osazovat tolik kolen jako u ocelových potrubí je možné minimalizovat i šířku výkopu a tím opět zrychlit a zlevnit výkopové práce. Pro větší dimenze je možné dodávat potrubí na spe­ciálním přívěsu na bubnech přímo z výroby.