Hybridní řešení

Hybridní sítě posouvají rekonstrukce a budování tepelných sítí nejen v zastavěném území do zcela nové perspektivy.

Nahrazením ocelových potrubí flexibilním systémem z plastu ušetříte!

POČET SPOJŮ

30

64 namísto 376

TEPELNÁ ZTRÁTA

29

Ztráta 15 180 W
namísto 21 317 W

MONTÁŽ

22

7 dní namísto 29 dní

Hybridní řešení

Hybridní sítě posouvají rekonstrukce a budování tepelných sítí nejen v zastavěném území do zcela nové perspektivy.

Nahrazením ocelových potrubí flexibilním systémem z plastu ušetříte!

POČET SPOJŮ

30

64 namísto 376

TEPELNÁ ZTRÁTA

29

Ztráta 15 180 W
namísto 21 317 W

MONTÁŽ

22

7 dní namísto 29 dní

Výhody hybridního řešení

Hybridní sítě posouvají rekonstrukce a budování tepelných sítí nejen v zastavěném území do zcela nové perspektivy.

Dimenze pod DN125 lze bez problémů nahradit plastovými flexibilními potrubími a získat tím výhody při realizaci a hlavně dlouhodobé úspory při provozu. Snížením tepelných ztrát v systému navíc šetříme i životní prostředí, palivo a CO₂.

Naše filozofie a řešení je v maximální míře používat efektivně flexibilní řešení, která jsou plně kompatibilní s robustními řešeními velkých předizolovaných rozvodů v tyčích s ocelovou trubkou pro médium. Jedná se o plně kompatibilní a vyladěný systém, se systémovým řešením pro každou situaci a typ spoje. Hledáme optimální řešení z pohledu rychlosti realizace a snížení zatížení při budování či rekonstruování tepelné sítě. Snažíme se o minimalizaci provozních nákladů po dobu životnosti, která je předpokládaná na minimálně 30 až 50 let v závislosti na provozních parametrech. Porovnání hybridního řešení tepelné sítě se standardním řešením přináší jasné výhody:

Ohyby bez kolena

Vynechání kompenzátoru

Obcházení překážky

Plynulý přechod

Redukce počtu spojů

= 64 namísto 376, tj. –83 %
Plastová flexibilní předizolovaná potrubí se dodávají v délkách 80–770 m, ocelové tyče jsou standardně 6 nebo 12 m. Počítáme s tím, že u plastu je minimálně 8krát méně spojů a další spoje se ušetří absencí kolen, kterých je při flexibilním řešení díky malým poloměrům ohybu potrubí úplné minimum

Minimalizace tepelných ztrát

= 15 180 W namísto 21 317 W, tj. –29 %
U flexibilních potrubí je možné využít i dvoutrubkové řešení, které dokáže ještě výrazněji optimalizovat tepelné ztráty. Lambda flexibilních potrubí je nižší než u ocelových potrubí. Jelikož plast je tepelný izolant a ocel tepelný vodič, plastová médiová trubka má v případě proudění horké tekutiny výrazně nižší vnější povrchovou teplotu než trubka ocelová. Izolace PUR je tak vystavena nižším teplotám a celková tepelná ztráta plastového předizolovaného potrubí je proto ve srovnání s ocelovým předizolovaným potrubím nižší, a to i v případě použití stejné tloušťky izolace.

Výrazné zrychlení montáže

= 7 dní namísto 29 dnů
Redukcí množství spojů se výrazně zkracuje doba montáže, při zapojení stejného počtu montážníků je rychlost montáže obvykle více než 4krát rychlejší. Kromě množství spojů není nutné při flexibilním řešení ani počítat s pevnými body, kompenzátory, dilatačními polštáři a obcházet případné překážky koleny, ale ohybem potrubí bez dalších spojů.

Kontaktujte nás

T +421 2 38 100 996 | M +421 907 893 202 | info@nrgflex.sk

T +421 2 38 100 996
M +421 907 893 202
info@nrgflex.sk