NRG flex představuje nejširší nabídku předizolovaných potrubí

Společnost NRG flex, s.r.o., připravila pro rok 2019 řadu novinek. Jako zástupci rakouského výrobce Radius-Kelit infrastructure představí tento rok novinku – škálu flexibilních předizolovaných potrubí, která je možné použít k realizaci řady různých projektů. Paleta potrubí od standardních 95 °C / 6 bar přes 95 °C / 10 bar po prémiové 115 °C / 10–16 bar, dokáže nahradit ocelová potrubí v části tepelných sítí, což je zajímavé pro všechny, kteří s předizolovaným potrubím pracují. Na současnou nabídku společnosti NGR flex s.r.o. a novinky, které společnost plánuje představit, jsme se v následujících řádcích zeptali jednatele společnosti, pana Ing. Roberta Štefance.

Pane inženýre, zkusme v krátkosti několik slov o Vaší společnosti?

Společnost NRG flex je na trhu Slovenska a v České republice aktivní od roku 2010 a v tomto roce se jí podařilo výrazně rozšířit svou nabídku flexibilních před­izolovaných potrubí. Za toto období se jí podařilo ­zrealizovat stovky úspěšných projektů a výměn rozvodů tepla ve městech. Aktuálně je možné dodat před­izolovaná potrubí na realizaci celé škály projektů.

 

Novinkou letošního roku je Vaše zastoupení společnosti Radius-Kelit infrastructure pro Slovensko a Českou republiku. Co všechno představíte Vašim partnerům či potenciálním novým odběratelům v tomto roce?

Kromě našeho celého ověřeného sortimentu, chceme na trhu představit naši novinku, kterou se výrazně rozšiřuje celá škála flexibilních předizolovaných ­potrubí od rakouského výrobce Radius-Kelit Infra­structure.

NRG HeatFlex max. 95 °C / 6 resp. 10 bar, s trubkou pro médium PE-Xa

NRG FibreFlex max. 95 °C / 10 bar, s trubkou pro médium PE-Xa se síťkou z aramidového vlákna

NRG FibreFlex Pro max. 115 °C / 10 resp. 16 bar, s trubkou pro médium PE-Xa se síťkou z aramidového vlákna

 

O jaká potrubí se jedná?

Základní skladba potrubí je médium trubka PE-Xa nebo PE-Xa doplněná o síťku z aramidového vlákna, polyuretanovou izolaci s lambdou 0,0210 W·m

NRG HeatFlex do 95 °C / 6 bar a 10 bar pro teplou vodu je léty ověřené potrubí, které splňuje požadavek na ­realizaci běžných projektů.

NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro jsou prémiová potrubí, která mají trubku pro médium z PE-Xa doplněnou o síťku z aramidového vlákna, která dodává potrubí při nižší tloušťce stěny výrazně lepší parametry a lze je použít na teplou vodu (spojování lisovanými nerezovými spojkami) do teploty 95 °C / 10 bar nebo na vytápění a jiné aplikace až do 115 °C /10 resp. 16 bar.

U těchto potrubí jsou díky menší tloušťce stěny trubky pro médium nižší tepelné ztráty při stejném plášti, díky větší tloušťce izolace. Také má tenčí stěna trubky pro médium pozitivní vliv na ohebnost potrubí a tím i minimalizaci potřeby použití kolen.

Potrubí NRG FibreFlex a NRG FibreFlex Pro dokáží v dimenzích pod DN150 nahradit ocelová předizolovaná potrubí a tím výrazně zefektivnit výstavbu nebo rekonstrukce tepelných sítí. Délky potrubí jsou 80 až 400 m dle dimenzí, minimalizují počet spojů a tím zrychlují a zefektivňují výstavbu. Jelikož není nutné dělat spoje každých 12 m a osazovat tolik kolen jako u ocelových potrubí je možné minimalizovat i šířku výkopu a tím opět zrychlit a zlevnit výkopové práce. Pro větší dimenze je možné dodávat potrubí na spe­ciálním přívěsu na bubnech přímo z výroby.