Flexibilní
předizolované potrubí

Jedná se o vysoce flexibilní, samokompenzovatelný systém, bez nutnosti kolínkování a dilatačních smyček, dodávaný v dimenzích od d25 do d160 v délkách až přes 200 m. Podle provedení lze použít na rozvody až do teploty 115 °C a tlaku 16 bar, pro TUV do 95 °C a tlaku 10 bar, případně ve standardním provedení do 95 °C a 6 bar.

Systém má široké využití od jednoduchých propojení až po velké celky s mnoha odbočkami a T-kusy. V hybridním provedení kombinací s ocelovým předizolovaným systémem umíme realizovat i sítě v celých městech.

Flexibilní
předizolované potrubí

Jedná se o vysoce flexibilní, samokompenzovatelný systém, bez nutnosti kolínkování a dilatačních smyček, dodávaný v dimenzích od d25 do d160 v délkách až přes 200 m. Podle provedení lze použít na rozvody až do teploty 115 °C a tlaku 16 bar, pro TUV do 95 °C a tlaku 10 bar, případně ve standardním provedení do 95 °C a 6 bar.

Systém má široké využití od jednoduchých propojení až po velké celky s mnoha odbočkami a T-kusy. V hybridním provedení kombinací s ocelovým předizolovaným systémem umíme realizovat i sítě v celých městech.

Oblasti využití

Plastová a ocelová předizolovaná potrubí jsou přizpůsobena k výstavbě tepelných sítí nebo 
pro transport termální vody.

Při takových aplikacích je důležitá flexibilita a efektivita, kterou poskytují plastová předizolovaná potrubí.

Je možné obejít již položené inženýrské sítě. Při větších dimenzích se tepelné sítě budují v hybridním provedení, kde jsou hlavní rozvody budovány z ocelových předizolovaných tyčí, které se doplňují efektivními plastovými předizolovanými potrubími. NRG flex je synonymem pro plastové předizolované potrubí, určené pro dálkové vytápění, rozvody termální vody, propojení kotelen i rozvody sanity.

VYTÁPĚNÍ

Bezkanálové rozvody vytápění pro dodávku tepla vhodné pro různorodé aplikace, jako např. propojení objektů, rekonstrukce stávajících rozvodů, budování nových tepelných sítí.

TERMÁLNÍ VODA

PE-Xa plastové trubky jsou robustní a dobře odolávají i agresivní a vysoce mineralizované termální vodě, vlastnosti si zachovávají i při zatížení do 95 °C a tlaku 6 bar.

KOTELNY

Efektivní využití předizolovaných potrubí při využití tepla z bioplynových stanic pomáhá výrazně zvýšit efektivitu a návratnost investice.

SANITA

Vedle jednotrubkového provedení jsou k dispozici také dvoutrubky s často používanými kombinacemi přívodu a cirkulace.

Kompletní řešení spojů

Nabízí komplexní řešení pro každé použití – technika spojů od lisovaných a šroubových spojů až po elektrotvarovky pro větší dimenze i široká paleta příslušenství zajistí optimální technické řešení pro každý projekt.

nohavica

Nohavice

tkus

T-kus

spojka

Doizolování spoje

sachta

Šachta

fixacia-rura

Fixace potrubí

stena-prechod

Přechod stěnou

stena-prechod-sruby

Přechod stěnou

Flexibilní předizolované potrubí

Flexibilní plastový předizolovaný potrubní systém NRG flex spojuje všechny výhody vlastností plastu a jeho jednoduchého spojování lisovanými spoji nebo svařováním. Jedná se o vysoce flexibilní, samokompenzovatelný systém, bez nutnosti kolínkování a dilatačních smyček.

1 – PE-Xa médiová trubka
2 – vysokoteplotně odolná adhezivní vrstva
3 – síťka z aramidového vlákna
4 – vysokoteplotně odolná adhezivní vrstva s kyslíkovou bariérou
5 – ochranná vrstva trubky pro médium
6 – polyuretanová izolace
7 – LLD-PE plášť s difuzní bariérou

Potrubí
d/di/s (mm)
Vnější plášť
DA (mm)
Poloměr ohybu
(m)
Ztráta U
(W/m K)
double
(2x) 32/26,2/2,9 111 0,90 0,1870
(2x) 32/26,2/2,9** 126* 1,00 0,1543
(2x) 40/32,6/3,7 126* 1,00 0,2130
(2x) 40/32,6/3,7** 142 1,1 0,1725
(2x) 50/40,4/3,6 162 1,2 0,1802
(2x) 50/40,4/3,6** 182* 1,3 0,1524
(2x) 63/50,5/4,0 182 1,3 0,2044
(2x) 63/50,5/4,0** 202* 1,4 0,1711
(2x) 75/60,3/4,6 202 1,4 0,2274
(2x) 75/60,3/4,6** 225* 1,6 0,1861
(2x) 90/72,0/6,0** 225* 1,6 0,2689
single
32/26,2/2,9 76* 0,7 0,1385
32/26,2/2,9** 91 0,9 0,1149
40/32,6/3,7 91* 0,9 0,1439
40/32,6/3,7** 111 0,9 0,1169
50/40,4/3,6 111 0,9 0,1395
50/40,4/3,6** 126* 1,0 0,1222
63/50,5/4,0 126 1,0 0,1526
63/50,5/4,0** 142* 1,1 0,1331
75/60,3/4,6 142 1,1 0,1625
75/60,3/4,6** 162* 1,2 0,1392
90/72,0/6,0 162 1,2 0,1755
90/72,0/6,0** 182* 1,3 0,1510
110/88,0/6,5 162* 1,2 0,2359
110/88,0/6,5** 182 1,3 0,1937
110/88,0/6,5 202* 1,3 0,1722
125/102,4/6,8 182* 1,3 0,2460
125/102,4/6,8** 202 1,4 0,2037
140/112,8/7,1 202 1,4 0,2385
140/112,8/7,1** 225* 1,6 0,1985
160/129,0/7,5** 225* 1,6 0,2472

* na objednávku
** dostupné s alarm systémom

NRG FibreFlex Pro

NRG FibreFlex Pro je revoluční systém, který posouvá možnosti flexibilního plastového předizolovaného potrubí do nové perspektivy.

Maximální zatížení až 115 °C a 16 bar zajišťuje, že potrubí NRG FibreFlex Pro je rovnocennou náhradou ocelových potrubních sítí s provozní teplotou okolo 100 °C.

 

Médionosná trubka potrubí NRG FibreFlex Pro je vyrobena ze síťovaného polyethylenu PE-Xa, se síťkou z aramidového vlákna a EVOH oranžovou kyslíkovou bariérou. Adhezní vrstva spolu se síťkou z aramidového vlákna zajišťuje vyšší odolnost médionosné trubky, která je takto schopna krátkodobě snést teplotu média až 115 °C při tlaku 10/16 bar.

Plášť je tvořen extrudovaným, jemně zvlněným nízkohustotním polyethylenem LLD-PE.

Potrubí je izolované v polyuretanové pěně na bázi cyklopentanu, jejíž tepelná vodivost lambda dosahuje pouze 0,0210 W/mK. Díky menší tloušťce stěny trubky pro médium je v potrubí více izolace a tím má nižší tepelné ztráty než potrubí s běžnou PE-Xa trubkou pro médium. Kromě toho nižší tloušťka stěny činí toto potrubí výrazně flexibilnějším. Potrubí NRG FibreFlex Pro je inovativní řešení vhodné pro vysoké zatížení v tepelných sítích s vyšší trvalou teplotou.

Certifikace:
– v souladu s EN 15632-1,2: 2015
– podle OFI CERT ZG 200-2 Class B

Maximální teplota: 115 °C
Maximální provozní tlak: 10 bar (16 bar na vyžádání)
Tepelná izolace: Polyuretanová pěna na bázi cyklopentanu
Tepelná vodivost izolace λ při 50 °C: 0,0210 W/mK
Trubka pro médium: PE-Xa se síťkou z aramidového vlákna
Plášť: jemně zvlněný LLD-PE

1 – PE-Xa médiová trubka
2 – vysokoteplotně odolná adhezivní vrstva
3 – síťka z aramidového vlákna
4 – vysokoteplotně odolná adhezivní vrstva s kyslíkovou bariérou
5 – ochranná vrstva trubky pro médium
6 – polyuretanová izolace
7 – LLD-PE plášť

Potrubí
d/di/s (mm)
Vnější plášť
DA (mm)
Poloměr ohybu
(m)
Ztráta U
(W/m K)
double
(2x) 25/20,6/2,2 91 0,9 0,1760
(2x) 25/20,6/2,2 111 0,9 0,1346
(2x) 32/27,0/2,5 111 0,9 0,1871
(2x) 32/27,0/2,5 126 1,0 0,1544
(2x) 40/34,4/2,8 126 1,0 0,2132
(2x) 40/34,4/2,8 142 1,1 0,1727
(2x) 50/40,4/3,6 162 1,2 0,1802
(2x) 50/40,4/3,6 182 1,3 0,1524
(2x) 63/50,5/4,0 182 1,3 0,2044
(2x) 63/50,5/4,0 202 1,4 0,1711
(2x) 75/60,3/4,6 202 1,4 0,2274
(2x) 75/60,3/4,6 225 1,6 0,1861
(2x) 90/72,0/6,0 225 1,6 0,2689
single
25/20,6/2,2 76 0,7 0,1092
25/20,6/2,2 91 0,9 0,0939
32/27,0/2,5 76 0,7 0,1388
32/27,0/2,5 91 0,9 0,1151
40/34,4/2,8 91 0,9 0,1444
40/34,4/2,8 111 0,9 0,1172
50/40,4/3,6 111 0,9 0,1395
50/40,4/3,6 126 1,0 0,1222
63/50,5/4,0 126 1,0 0,1526
63/50,5/4,0 142 1,1 0,1331
75/60,3/4,6 142 1,1 0,1625
75/60,3/4,6 162 1,2 0,1392
90/72,0/6,0 162 1,2 0,1755
90/72,0/6,0 182 1,3 0,1510
110/88,0/6,5 162 1,2 0,2359
110/88,0/6,5 182 1,3 0,1937
110/88,0/6,5 202 1,3 0,1722
125/102,4/6,8 182 1,3 0,2460
125/102,4/6,8 202 1,4 0,2037
140/112,8/7,1 202 1,6 0,2385
140/112,8/7,1 225 1,6 0,1985
160/129,0/7,5 225 1,6 0,2472

NRG FibreFlex

NRG FibreFlex je ideální řešení pro sítě distribuující teplou užitkovou
vodu.

Dimenze potrubí až do d160 umožňují realizaci i rozsáhlých systémů zásobování teplou vodou ve městech. Potrubí je také vhodnou volbou pro tepelné sítě se zvýšeným zatížením až do 95 °C a 10 bar.

 

Inovativní trubka pro médium PE-Xa se síťkou z aramidového vlákna a žlutou EVOH kyslíkovou bariérou zvládá zatížení až 95 °C a 10 bar. Potrubí je proto vhodnou volbou pro sítě s vyšším provozním tlakem, jakož i pro rozvody teplé vody.

 

Potrubí je izolované v polyuretanové pěně na bázi cyklopentanu, jejíž tepelná vodivost lambda dosahuje pouze 0,0210 W/mK. Díky menší tloušťce stěny trubky pro médium je v potrubí více izolace a tím má nižší tepelné ztráty než potrubí s běžnou PE-Xa trubkou pro médium. Kromě toho nižší tloušťka stěny činí toto potrubí výrazně flexibilnějším.

 

Plášť potrubí je tvořen extrudovaným, jemně zvlněným nízkohustotním polyethylenem LLD-PE.

 

Certifikace:

– v souladu s EN 15632-1,2: 2015
– podle OFI CERT ZG 200-2 Class A

Maximální teplota: 95 °C
Maximální provozní tlak: 10 bar
Tepelná izolace: Polyuretanová pěna na bázi cyklopentanu
Tepelná vodivost izolace λ při 50 °C: 0,0210 W/mK
Trubka pro médium: PE-Xa se síťkou z aramidového vlákna
Plášť: jemně zvlněný LLD-PE

1 – PE-Xa médiová trubka
2 – kyslíková bariéra
3 – polyuretanová izolace
4 – LLD-PE plášť

Potrubí
d/di/s (mm)
Vnější plášť
DA (mm)
Poloměr ohybu
(m)
Ztráta U
(W/m K)
double
(2x) 25/20,4/2,3 91 0,90 0,1786
(2x) 25/20,4/2,3 111 0,90 0,1390
(2x) 32/26,2/2,9 111 0,90 0,1829
(2x) 32/26,2/2,9 126 1,00 0,1565
(2x) 40/32,6/3,7 126 1,00 0,2108
(2x) 40/32,6/3,7 142 1,10 0,1749
(2x) 50/40,8/4,6 162 1,20 0,1954
(2x) 50/40,8/4,6 182 1,30 0,1935
(2x) 63/51,4/5,8 182 1,30 0,2381
(2x) 63/51,4/5,8 202 1,40 0,1779
(2x) 75/61,4/6,8 202 1,40 0,2346
single
25/20,4/2,3 76 0,70 0,1142
25/20,4/2,3 91 0,90 0,0989
32/26,2/2,9 76 0,70 0,1442
32/26,2/2,9 91 0,90 0,1208
40/32,6/3,7 91 0,90 0,1510
40/32,6/3,7 111 0,90 0,1233
50/40,8/4,6 111 0,90 0,1551
50/40,8/4,6 126 1,00 0,1354
63/51,4/5,8 126 1,00 0,1767
63/51,4/5,8 142 1,10 0,1529
75/61,4/6,8 142 1,10 0,1908
75/61,4/6,8 162 1,20 0,1607
90/73,6/8,2 162 1,20 0,2057
90/73,6/8,2 182 1,30 0,1740
110/90,0/10,0 162 1,2 0,2957
110/90,0/10,0 182 1,3 0,2347
125/102,2/11,4 182 1,3 0,3026
125/102,2/11,4 202 1,4 0,2449

NRG HeatFlex

NRG HeatFlex je optimální řešení plastového předizolovaného potrubí se standardní trubkou pro médium PE-Xa v provedení SDR 11 nebo SDR 7,4.

Maximální zatížení je 95 °C a 6, resp. 10 bar. Představuje lety ověřené řešení.

 

Potrubí NRG HeatFlex je vybaveno zesíťovanou PE-Xa SDR 11 médiovou trubkou s maximálním provozním tlakem 6 barů při nepřetržité provozní teplotě 80 °C (profil aplikační teploty podle EN 15632-2: 2015).

 

Ochranná vrstva EVOH pro trubku pro médium zabraňuje pronikání kyslíku do topné sítě.

 

Vysoce účinná izolace z polyuretanové pěny na bázi cyklopentanu poskytuje vynikající hodnotu tepelné vodivosti pouze 0,0210 W/mK. Poskytuje optimální tepelné ztráty pro běžné aplikace.

 

Pro přizpůsobení se různým požadavkům na tepelnou ztrátu potrubní sítě jsou k dispozici trubky NRG HeatFlex s různými možnostmi tloušťky izolace, které vyhovují požadované specifikaci výkonu.

 

Certifikace:
– v souladu s EN 15632-1,2: 2015
– podle OFI CERT ZG 200-1

Maximální teplota: 95 °C
Maximální provozní tlak: 6 bar
Tepelná izolace: Polyuretanová pěna na bázi cyklopentanu
Tepelná vodivost izolace λ při 50 °C: 0,0210 W/mK
Trubka pro médium: PE-Xa
Plášť: jemně zvlněný LLD-PE

1 – trubka pro médium PE-Xa
2 – kyslíková bariéra
3 – označení jedné trubky
4 – izolace PUR
5 – izolace XPE svařená za tepla – podélná uzávěra proti vodě
6 – hliníková fólie pro lepší odolnost
7 – paralelně zvlněný HDPE plášť

Potrubí
d/di/s (mm)
Vnější plášť
DA (mm)
Poloměr ohybu
(m)
Ztráta U
(W/m K)
double
(2x) 20/16,2/1,9 125 0,50 0,1286
(2x) 25/20,4/2,3 125 0,50 0,1577
(2x) 25/20,4/2,3 145 0,60 0,1320
(2x) 32/26,2/2,9 145 0,60 0,1681
(2x) 32/26,2/2,9 175 0,80 0,1372
(2x) 40/32,6/3,7 175 0,80 0,1726
(2x) 40/32,6/3,7 200 1,00 0,1444
(2x) 50/40,8/4,6 200 1,10 0,1851
(2x) 50/40,8/4,6 240 1,20 0,1477
(2x) 63/51,4/5,8 200 1,20 0,2517
(2x) 63/51,4/5,8 240 1,30 0,1873
(2x) 75/61,4/6,8 240 1,40 0,2527
single
25/20,4/2,3 125 0,40 0,0899
32/26,2/2,9 125 0,50 0,1072
40/32,6/3,7 145 0,50 0,1120
50/40,8/4,6 145 0,60 0,1368
63/51,4/5,8 175 0,70 0,1436
63/51,4/5,8 200 0,80 0,1236
75/61,4/6,8 175 0,80 0,1756
75/61,4/6,8 200 0,90 0,1466
90/73,6/8,2 200 1,00 0,1820
90/73,6/8,2 240 1,10 0,1457
110/90,0/10,0 200 1,10 0,2477
110/90,0/10,0 240 1,20 0,1853
125/102,2/11,4 240 1,30 0,2237
160/130,8/14,6 250 *12 tyč 0,2816

NRG AustroPUR

Již od roku 2010 originální řešení, které se skládá z doplňujících se flexibilních součástí polyuretanové a polyethylenové izolace a paralelně zvlněného pláště.

Tato unikátní kombinace spojuje vynikající izolační vlastnosti a poskytuje nejlepší flexibilitu pro PUR izolované systémy na trhu.

 

Médionosná trubka je tvořena propojeným polyethylenem PE-Xa s červenou EVOH kyslíkovou bariérou. Trubka v provedení SDR 11 je schopná krátkodobě snést teplotu 95 °C při tlaku 6 bar, provedení SDR 7,4 je využíváno pro zatížení do 95 °C a 10 bar.

 

Kombinace vynikajících izolačních vlastností polyuretanové pěny (PUR), kterou jsou izolované PE-Xa trubky pro médium, spolu s vrstvou velmi flexibilní síťované polyethylenové izolace (XPE) a robustním žebrováním vnější chráničky dávají tomuto systému jedinečnou flexibilitu. Díky této unikátní kombinaci izolačních vrstev je potrubí NRG AustroPUR flexibilní i při nižších teplotách, s minimálními tepelnými ztrátami a certifikátem na podélnou uzávěru proti vodě.

 

Větší tloušťky izolace zaručují minimální tepelné ztráty a tím maximální hospodárnost realizovaných rozvodů tepla. Při běžných provozních podmínkách zaručují teplotní ztrátu maximálně 1 °C/km.

 

Poloměry ohybu potrubí jsou díky skladbě izolací a vnějšího žebrování extrémně nízké a snadno jich lze na stavbě dosáhnout. Takto je možné trasu přizpůsobit i v zastavěných územích a obejít překážky ve výkopu či realizovat domovní přípojky bez použití kolena.

 

Certifikace:
– v souladu s EN 15632: 2015
– podélná uzávěra proti vodě

Maximální teplota: 95 °C
Maximální provozní tlak: 6 bar
Tepelná izolace: Polyuretanová pěna na bázi cyklopentanu s vrstvou PE-X izolace
Tepelná vodivost izolace λ při 50 °C: 0,0219 W/mK
Trubka pro médium: PE-Xa
Plášť: paralelně zvlněný HDPE

Kontaktujte nás

T +421 2 38 100 996 | M +421 907 893 202 | info@nrgflex.sk

T +421 2 38 100 996
M +421 907 893 202
info@nrgflex.sk