Realizace výměny rozvodů v obci Istebné

Rádi bychom vás tentokrát informovali o aktuálně realizovaném projektu rekonstrukce rozvodů tepla v obci Istebné, nedaleko Dolního Kubína na Slovensku.

První nápad realizace rozvodů v Istebné byl ve spolupráci projektanta a našich techniků nastíněn již před několika lety při přípravě projektové dokumentace pro investora a provozovatele kotelny a rozvodů. Již tehdy jsme zvažovali realizaci rozvodů v hybridním provedení – kombinace plastového flexibilního potrubí doplněná v dimenzích nad DN100 o ocelové předizolované trubky.

Jsme rádi, že se tento záměr podařilo dostat do realizace a brzy bude v Istebné efektivnější vytápění a opět vše na svém místě. Výměna rozvodů tepla je přece jen poměrně velký zásah do života obyvatel, a je také spojena s určitými omezeními. Realizace se v těchto dnech už snad dostává do finální fáze.

O co se tedy jedná?

Jedná se o kompletní rekonstrukci vnějšího potrubního rozvodu otopné vody pro vytápění a přípravu teplé vody pro občanskou a bytovou vybavenost: Obnova potrubní sítě CZT v obci Istebné.

Stav před rekonstrukcí

Vnější předizolovaný potrubní rozvod byl veden z kotelny pro jednotlivé bytové objekty a objekty občanské vybavenosti. Ocelový potrubní rozvod sloužil pro distribuci tepla pro ústrední vytápění (ÚT) (přívodní a vratné potrubí) a distribuci teplé vody (TV) s cirkulací.

Stávající čtyřtrubkový rozvod byl uložen a veden v teplovodním kanálu, kde bylo potrubí uchyceno na ocelových závěsech, konzolách a stojkách pomocí ­třmenů či objímek. Potrubí a jeho tepelná izolace byly poškozeny dlouhodobým provozem přesahujícím jeho technickou životnost.

Napojených je 24 bytových domů, dva objekty svobodárny, mateřská škola, základní škola, jídelna a dětský domov.

Navrhovaný stav po rekonstrukci

Úprava rozvodu na dvoutrubkové provedení, v napojených objektech budou osazeny kompaktní předávací stanice a příprava TV bude probíhat přímo v místě spotřeby.

Výpočtový teplotní spád pro ÚT

  • primární strana 72,5/57,5 °C
  • sekundární strana 70,0/45,0 °C

Na hlavní trase byly navrženy dimenze potrubí DN200 a DN150, které budou realizovány v ocelových předizolovaných trubkách. Všechny ostatní dimenze od DN100 po DN25 budou v plastovém předizolovaném provedení.

Průběh rekonstrukce