Moderní a flexibilní řešení rekonstrukce tepelného hospodářství v průmyslovém areálu

Přehled projektu

V roce 2015 stál estonský dodavatel tepla, Järvakandi Soojus, před výzvou, jak zrekonstruovat existující rozvody tepla z 2MW plynového kotle, který byl napojen na odpadové teplo z blízké továrny na výrobu skla. Protože stávající rozvody tepla byly na konci životnosti, rozhodl se, že je v rámci projektu rekonstrukce tepelného hospodářství vymění.

Výzva

Stávající tepelné rozvody byly řešeny v nadzemním provedení, přímo přes celý areál závodu. Nové před­izolované potrubí se však mělo instalovat pod zem. Také trasování se změnilo – mělo směřovat kolem celého závodu a procházet oblastí s intenzivním provozem kde projíždí až 30 kamionů denně, které dováží suroviny potřebné pro nepřetržitou výrobu. To si vyžadovalo instalaci 1400 m flexibilního předizolovaného potrubí DN125 za dobu kratší než jeden týden. S použitím běžného ocelového předizolovaného potrubí by byla takováto realizace nesmírně náročná. Lokální montážní firma odhadla harmonogram na čtyři týdny.

Parametry tepelné sítě

  • Provozní teplota: 85–95 °C
  • Provozní tlak: 4 bary
  • Délka potrubí: 1400 m

Řešení

Je všeobecně známo, že plastové předizolované potrubí umožňuje výrazně rychlejší montáž v porovnání s ocelovým předizolovaným potrubím. Díky dodávce v kotoučích nebo na bubnech je možné dodat na stavbu dlouhé kusy potrubí, které je možné položit do výkopu s minimem spojů. Běžné plastové předizolované potrubí by ale nebylo možné použit kvůli vyšší provozní teplotě. Na to, aby bylo možné tento projekt realizovat, a dodržet krátkou dobu instalace a omezení ve výrobě, bylo použito inovativní řešení plastovým předizolovaným potrubím s termoplastickou výztuží NRG FibreFlex Pro, protože bezpečně plní potřebné parametry a dobře snáší vyšší provozní teplotu a tlak.