Plastové predizolované potrubia

Flexibilný plastový predizolovaný  potrubný systém  AUSTROFLEX spája všetky výhody   vlastností  plastu a jeho jednoduchého spájania  lisovanými spojmi alebo zváraním. Jedná sa o vysoko flexibilný,  samokompenzovateľný systém, bez nutnosti kolienkovania a dilatačných smyčiek,  dodávaný v dimenziách od DN 20 do DN 100, v dĺžkach až do 100m, použiteľný do teploty 95°C a tlaku 6 bar,  u TÚV do tlaku 10 bar.

 

Systém má široké využitie od jednoduchých prepojení až po veľké celky s mnohými odbočkami a T-kusmi.

 

 

AUSTROFLEX FWS 5000 flexibilné plastové predizolované potrubia na vykurovanie s rúrkou pre médium z PE-Xa s polyuretánovou (PUR) izoláciou

 

FWS 5000 sa skladá z doplňujúcich sa flexibilných súčastí polyuretánovej a polyetylénovej izolácie spolu so zvlneným vonkajším plášťom. Táto kombinácia spája vynikajúce izolačné vlastnosti spolu s výbornou flexibilitou potrubia. Potrubia sú dodávané ako jednorúrkový aj dvojrúrkový systém. Austroflex ponúka komplexné riešenie pre každé použitie - technika spojov od lisovaných a skrutkových spojov až po elektrotvarovky pre väčšie dimenzie ako aj široká paleta príslušenstva zabezpečia optimálne technické riešenie pre každý projekt.

 

Výhody systému FWS5000

· dimenzie jednorúrkový systém od d25 až po d90

· dimenzie dvojrúrkový systém od 2x d25 až po 2x d63

· dvojrúrkový systém má jednu rúrku kontinuálne označenú pre ľahšiu identifikáciu

· vysoká flexibilita polomer ohybu iba 0,3 až 1,2 m!

· tepelná vodivosť len 0,028 W/mK pri 50°C

· hrúbka izolácie podľa potreby „standard“ a „plus“

· samokompenzovateľný systém

· rýchla montáž s lisovanými spojmi

· možné vysoké rýchlosti prúdenia

· nízke tlakové straty potrubia

· životnosť až do 50 rokov

 

Použitie: miestne a sekundárne rozvody tepla, termálna voda, prepojenia domov, dopojenie bioplynových staníc, využitie zbytkového tepla z kogeneračných jednotiek a chladiace potrubia

Rúrka pre médium: flexibilná PE-Xa-rúrka pre médium s kyslíkovou bariérou, SDR11

Izolácia: semiflexibilná PU-pena s jemnými pórmi a uzavretou bunkovou štruktúrou

Izolácia okraj: PE-pena s uzavretou bunkovou štruktúrou

Chránička: flexibilná, zvlnená vonkajšia plášťová rúrka/chránička z PE-HD

Teplota a tlak: max. +95° C, 6 bar

Dodávaná dĺžka: štandardne v 100 m kotúčoch, ľubovoľná dĺžka zaokrúhlená na celé metre.

 

 

AUSTROFLEX HT flexibilné plastové predizolované potrubia na vykurovanie s rúrkou pre médium z PE-Xa s polyethylénovou (PE) izoláciou

 

AUSTROFLEX HT sa skladá z vysokoflexibilnej polyethylénovej izolácie, ktorá zabezpečuje maximálnu mieru flexibility. Potrubie je po technickej stránke zhodné s potrubným systémom FWS5000, rozdiel je iba v izolácii potrubia a dodávaných dimenziách, ktoré v jednorúrkovom prevedení dodávame až do dimenzie d125 v 50m kotúčoch a d160 v 5,6 alebo 12m predizolovaných tyčiach.

Toto potrubie je mimoriadne vhodné na dopojenia k tepelným čerpadlám, lokálnym prepojeniam ale je možné ho použiť aj na budovanie celých tepelných sietí, tak ako to dokazujú naše bohaté referencie a dlhoročné skúsenosti.

 

Výhody systému HT

· dimenzie jednorúrkový systém od d25 až po d125 resp. d160 v tyčiach

· dimenzie dvojrúrkový systém od 2x d25 až po 2x d63

· vysoká flexibilita polomer ohybu iba 0,2 až 1,4 m pre d125!

· hrúbka izolácie podľa potreby „standard“ a „plus“

· samokompenzovateľný systém

· dĺžky do 100m pre dimenzie do d110 a 50m pre d125

 

 

 

 

 

 

 

 

NRG flex, s.r.o.

AUSTROFLEX FWS5000 jedno a dvojrúrkový systém

skrutkový (zverný) prechod

AUSTROFLEX HT jedno a dvojrúrkový systém

lisovaný prechod a T-kus

fixácia potrubia a ukončovacia manžeta

elektrotvarovka na termálnu a agresívnu vodu